วิธีเปลี่ยนภาษาบน Facebook

สำหรับคนไทยจะใช้ Facebook อยู่ 2 ภาษาหลักๆ คือ ภาษาไทยกับอังกฤษ อยากจะใช้ภาษาไหนขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคล (more…)

Read More